Home

Potilaan oikeudet lääkehoidossa

Potilaan oikeudet hoidon kestäessä. Potilaalla on oikeus saada häntä hoitavilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä asianmukaista kohtelua. Potilasta täytyy kohdella hyvin, eikä hänen ihmisarvoaan.. Potilaan oikeudet. POTILAALLA ON OIKEUS saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Lääkärin on kerrottava potilaalle hänen.. Neurologipäivät, Helsinki Uusia näkymiä AVH-potilaan lääkehoidossa Juha Puustinen osastonylilääkäri LT, kliinisen lääkehoidon dosentti, neurologian erikoislääkäri, geriatriaan erikoistuva.. Potilaan oikeudet. Potilaalla on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut resepti- ja potilastiedot sekä saada tiedot siitä, minne hänen potilastietojaan on luovutettu terveydenhuollon organisaatioiden välillä Kuolevan potilaan lääkehoito. Potilaslain mukaan potilaalla on oikeus saada hyvää hoitoa, ja häntä on kohdeltava hyvin. Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan

Aineistoa induktiivisesti analysoimalla löydettiin seitsemän erilaista potilaan roolia lääkehoidossa: asiantuntijapotilas, aktiivinen osallistuja, passiivinen, kyvytön ja tietämätön potilas sekä vastuusta.. Potilaan oikeudet. 3 §. Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun. Potilaan oikeudesta käyttää suomen tai ruotsin kieltä, tulla kuulluksi ja saada toimituskirjansa suomen.. Alaikäisen potilaan oikeudet. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan (PotL 7 §)

Potilaan oikeudet - Minile

 1. avuin, kun hänet kytketään koneeseen, vaan kone tekee kaiken hänen puolestaan. - Hengityslaitehoidon alkuvaiheessa potilas on lähes aina..
 2. Lainsäädännössä määrätään potilaan oikeuksista. Lisäksi valvovat viranomaiset ovat antaneet ohjeita potilaan oikeuksiin liittyvistä käytännöistä terveydenhuollossa
 3. Opi oikeutesi potilaana. Potilaan oikeudet muuttuvat koko ajan, mutta käyttäytymissääntöjä, viestintää, luottamuksellisuutta, lääketieteellisiä periaatteita..
 4. Potilaan oikeudet. Sivun sisältö. Potilaiden asemaa ja oikeuksia turvaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 5. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1.3.1993. Lain tavoitteena on vahvistaa potilaan asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia hoitoa koskevissa kysymyksissä

Potilaan hoidosta on päätettävä yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta, hoitotoimenpiteestä ja tutkimuksista, ja tällöin häntä on hoidettava muulla.. Potilaalla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa sekä kohtelua, joka ei loukkaa potilaan ihmisarvoa, vakaumusta tai yksityisyyttä Laki potilaan asemasta ja oikeuksista tuli Suomessa voimaan 1. maaliskuuta 1993. Lain kohtia on muutettu useaan otteeseen tämän jälkeen. Potilaan oikeudet on otettava huomioon kaikissa terveydenhuollon palveluissa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon piirissä Suomessa

Potilaan oikeudet

Sähköinen asiointi. Terveyspalvelut. Potilaan oikeudet. Potilaan oikeudet. Asiakasmaksut ovat annetun asetuksen mukaiset Potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Lisäksi laki korostaa muun muassa potilaan tiedonsaanti- ja itsemäär

Video: Uusia näkymiä AVH-potilaan lääkehoidossa - PDF Free Downloa

Potilaan oikeuksista säädetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa. Se määrää myös sosiaalihuollon laitoksissa annettavista terveydenhuollon.. potilaan oikeudet. Artikkelit ruotsiksi: patienträttigheter. Uupuneet lääkärit alkoivat raivota potilaille - päivystysvuoroja jouduttu rajoittamaan ympäri maata: Lääkäri käski painua helvettiin 42.70 €. Kirjassa kerrotaan, mitä potilaan oikeudet tarkoittavat käytännön hoitotyössä ja sen johtamisessa. Jos työyksikössäsi mietit esimerkiksi potilaan itsemääräämisoikeutta tai haluat saada..

97 €. Kirjassa kerrotaan, mitä potilaan oikeudet tarkoittavat käytännön hoitotyössä ja sen johtamisessa. Jos työyksikössäsi mietit esimerkiksi potilaan itsemääräämisoikeutta tai haluat saada.. Potilaan oikeudet. Potilasasiamies. Potilasasiamies antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi

Potilaan tuki ja oikeudet. Tästä osiosta löydät tietoa potilaan oikeuksista sekä mahdollisuudesta saada tukea ja apua. Tuki Potilaan oikeudet. Potilasasiamies. Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo potilaita ja heidän omaisiaan potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä kysymyksissä ja antaa tietoa potilaan oikeuksista

Potilaan oikeudet - Kanta

Potilaan oikeudet. Potilasasiamies. Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun sekä... neuvoa potilasta potilaan asemasta ja oikeuksista neuvoa toimista, joihin voi ryhtyä tyytymättömyystilanteess Vastuu potilaan lääkehoidon kokonaisuudesta on hoitavalla lääkärillä. Lääkityspoikkeama on virhe lääkehoidossa. Lääkityspoikkeama voi tapahtua missä vaiheessa tahansa lääkehoidon toteutusta

Vantaan aikuisopisto 6.11. 2019 Aihe: Uskonnottomien oikeudet kehdosta hautaan. Uskonnottomia ja ei-uskonnollisia on yhä enemmän. Miten elämän käännekohdat.. Potilaan oikeudet. POTILAALLA ON OIKEUS saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Lääkärin on kerrottava potilaalle hänen.. Opi oikeutesi potilaana. Potilaan oikeudet muuttuvat koko ajan, mutta käyttäytymissääntöjä, viestintää, luottamuksellisuutta, lääketieteellisiä periaatteita..

Kuolevan potilaan lääkehoito - Lääkehoidon perustee

 1. Potilaan oikeudet ja velvollisuudet. Eettisyys omaisena ja läheisenä. Potilaat ja vierailijat. Potilaan tuki ja oikeudet. Eettisesti hyvä hoito
 2. en, jakautu
 3. Potilaan oikeudet? Tämä sisältö on vain tilaajille. Arvoisat päättäjät, käykää tutustumassa laitosvanhusten hoitokäytäntöihin budjettia laatiessanne ja miettikää, mitkä ovat potilaan oikeudet

Sivuiltamme löydät ajankohtaiset uutiset ja tuoreimmat kirjoitukset aiheesta Potilaan oikeudet. Klikkaa sivuillemme ja lue tuoreimmat artikkelit Lääkehoidossa tarvitaan sekä ennustetta parantavia että oireita korjaavia lääkkeitä. Sydänsairaalaan pääset potilaan valinnanvapautta hyödyntäen mistä päin Suomea tahansa Asiakkaan ja potilaan oikeudet. Terveydenhuollon potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää hoitoa ja palvelua. Potilasta ja asiakasta on kohdeltava.. Potilaan oikeudet. Jokaisella Suomessa asuvalla henkilöllä on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää hoitoa käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa. Potilaalla on myös muita..

Sosiaali ja terveydenhuollossa potilaan oikeuksia suojaa laki potilaan asemasta oikeuksista. Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon. Hoidossa on huomioitava potilaan äidinkieli, yksilölliset tarpeet.. Tietosuoja ja potilaan oikeudet. Huolehdimme Coxassa tietosuojasta eli henkilötietojesi huolellisesta ja asianmukaisesta käsittelystä asiointisi kaikissa vaiheissa. Tietojen käsittelyä, säilytystä, arkistointia ja.. Potilaan oikeudet -opas (Valvira). Asiamiesten selvitys. Potilas- ja sosiaaliasiamiehet antavat vuosittain selvityksen kunnan- tai kaupunginhallituksille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden asemasta ja..

tõlkimise ja määratluse potilaan oikeudet, soome-eesti sõnaraamat Internetis. fi Vaikka komitea kannattaakin työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja tunnustaa potilaiden oikeudet, se kiinnittää.. II POTILAAN OIKEUDET. Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. (potilaslaki) säädetään oikeudesta hyvään. hoitoon ja kohteluun sekä hoitoon. ottamisesta ja siihen liittyvistä periaatteista

Potilaan rooli lääkehoidossa : kyselyn kehittäminen sydänpotilaill

Potilaan oikeudet - FINLE

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista korostaa potilaan oikeutta hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun niiden voimavarojen rajoissa, jotka ovat käytettävissä Asiakkaan ja potilaan oikeudet. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Hoidon tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava.. Asiakkaan ja potilaan oikeudet. Toimintaohjeita ja tietoa koronaviruksesta ». Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja.. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Potilaan oikeudet ja potilasturvallisuus. Potilaalla on lain mukaan oikeus korkealaatuiseen terveyden- ja sairaanhoitoon. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan

YLIPARTANEN, Arto. Tietosuoja terveydenhuollossa -Potilaan asema ja oikeudet henkilötietojen käsittelyssä Potilaan asema ja oikeudet ovat entistä korostuneemmassa asemassa nykypäivänä CPR = Kokoomuksen potilaan oikeudet. Etsitkö yleistä kohteen CPR määritystä? CPR tarkoittaa Kokoomuksen potilaan oikeudet. Olemme ylpeitä voidessamme luetella kohteen CPR lyhenteet.. Aikuisen kirurgisen potilaan ravitsemus vuodeosastolla 13. 25.5.2012 S.Iltanen 13 Tutkimuksen tuloksia Lainsdnnn tuntemisen trkeys omasta mielest Potilaan oikeudet (trke/ei t.. Potilaan oikeudet. Wikipedia. Loikkaa: valikkoon, hakuun. Potilaan oikeuksia. Suomessa pysyvästi asuvalla on oikeus ilman syrjintää terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon..

Potilaan oikeudet rajatylittävässä terveydenhuollossa. Onko kyseisellä ammattihenkilöllä tällä hetkellä oikeus harjoittaa edellä mainittua ammattia maassasi Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia Osaat käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä, materiaaleja ja tuotteita jalkojen terveydenhoidossa ja lääkehoidossa Osta kirja Potilaan oikeudet hoitotyössä (ISBN 9789518944433) osoitteesta Adlibris.fi. Ilmainen toimitus yli 16,90 euron tilauksiin. Meillä on miljoonia kirjoja, löydä seuraava lukuelämyksesi tänään Potilaan oikeudet Kun olet potilaana sairaalassa, sinulla on oikeus saada hyvää hoitoa. Vakaumustasi, yksityisyyttäsi ja ihmisarvoasi täytyy kunnioittaa. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. määrittelee..

 1. saattohoidossa ja lääkehoidossa • antaa tietoa palveluista • ohjata apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian • hyödyntää työssään tietoa saattohoidosta ja kuolevan potilaan hoidosta
 2. Potilaat, joiden maskit jättävät kasvoihin painaumia tai joiden nenänvarsi kipeytyy, joutuvat luultavasti kiristämään maskin hihnoja liikaa, jotta maski olisi tiivis. Lue maskin mukavuutta koskevia usein..
 3. Potilaan valinnanvapaus terveydenhuollossa -hanke. 1. www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 Noora Heinonen Rajat ylittävän terveydenhuollon..
 4. - osaa toimia vastuullisesti potilaan lääkehoidossa. - osaa perusteet lääkehoidon prosessin vaiheista ja on selvillä sairaanhoitajan lääkehoitoon liittyvistä tehtävistä potilaan hoidossa
 5. Suomalaiset näyttävät tuntevan potilaan oikeudet huonosti. Lääkeyhtiön kyselyn mukaan vain harva kertoo tuntevansa potilaan oikeudet hyvin. Noin kolmannes vastaajista ei muistanut yhtään oikeutta

Näin koronapotilaita hoidetaan teho-osastolla - osaa potilaista

Asiakkaan oikeudet. EU:n tietosuoja-asetus. Tietosuojalaki. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Löydä HD-arkistokuvia ja miljoonia muita rojaltivapaita arkistovalokuvia, -kuvituskuvia ja -vektoreita Shutterstockin kokoelmasta hakusanalla ystävällinen onnellinen lääkäri lastenlääkäri potilaan lapsen Mikäli muistutuksen tekee joku muu kuin potilas itse tai hänen laillinen edustajansa, tulee muistutukseen liittää potilaan valtakirja. Muistutukseen annetaan kirjallinen vastaus noin neljän viikon kuluessa

Potilaan oikeudet Kainuun sot

Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Hoidon tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava avoimesti ja.. Potilaan oikeudet. Avaa tiedosto. Es200505.pdf (596.2Kt)

Potilaan oikeudet - Aiheopas - 2020 The healthy life style exp

 1. Albaquerque Journal uutisoi kohahduttavasta tapauksesta, jossa newmexicolainen lääkäri on lähtenyt kesken hoitotoimenpiteen muhinoidakseen toisen potilaan kanssa. Mieslääkärin potilas oli tullut..
 2. SDP:n ihanteena on yhteiskunta, jossa vapaus voittaa alistamisen, humaanisuus suvaitsemattomuuden ja oikeudenmukaisuus itsekkyyden
 3. Asiakkaan oikeudet ja turvallisuus. Asiakasmaksut ja maksukatto. Potilaan ja asiakkaan rooli palvelujen käyttäjänä on entistä aktiivisempi
 4. Lähettäjä: Foliojoni. Otsikko: Potilaan siirto. Hakusanat: potilaan, siirto, toiseen, sairaalaan, kukaan, ei, tykkää, sinusta, Lisää suosikkeihin

Video: HUS - Potilaan oikeudet

Potilaan oikeudet - Essot

Asiakkaan ja potilaan oikeudet. Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa ja oikeuksia Oikeudet. Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan.. Kuulusteltavan oikeudet ja kuulustelun suorittaminen. Kuulusteltavalle on ennen kuulustelua ilmoitettava hänen asemansa esitutkinnassa, oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ja hänen.. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalla on joukko oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka perustuvat lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja asetukseen ammatillisesta.. Anoreksian lääkehoidossa on kokeiltu erilaisia psyykelääkkeitä, ja niistä on todettu olevan apua erityisesti anoreksian liitännäisoireisiin, kuten masennukseen ja ahdistukseen Potilaan oikeudet. Potilaana sinulla on oikeus siihen, että: saat hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa ja hyvää kohtelua

Potilaan asema ja oikeudet Ylöjärven terveysaseman asiakkaiden kokemina Suomessa potilaan oikeudet on turvattu lailla. Yleensä oikeudet tuovat mukanaan velvollisuuksia. Potilaan velvollisuuksista ei kuitenkaan säädellä potilaslaissa, eikä niistä ole muutoinkaan.. Lataa tämä ilmainen kuva aiheesta Potilaan Pickup Sign Symboli Pixabayn laajasta kirjastosta tekijänoikeudettomia kuvia ja videoita

Potilaan juridiset oikeudet ja lääkärin velvollisuudet Lääkäriliitto

Potilaan mahdollisuus valita hoitopaikkansa kiireettömässä sairaanhoidossa Vuodesta 2014 alkaen potilailla on mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen.. Potilaan tunnistaminen (millä perusteilla valitaan lääkitysongelmainen potilas, huomio edellinen kohta) • Käy läpi harjoittelijan kanssa hoidollisesti merkittävät huomiot potilaan lääkehoidossa Sairaalassa sairaanhoitaja ottaa potilaan vastaan, tekee tulohaastattelun, arvioi hoidon tarpeen ja suunnittelee hoidon kokonaisuuden yhdessä potilaan ja lääkärin kanssa Potilaan jatkohoitopaikka valitaan niin, että todettu kuntoutustarve voidaan toteuttaa. Neurologisen potilaan hoito on useimmiten moniammatillista yhteistyötä ja potilaiden kuntoutuksen sisältö ja..

Terveydenhuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet. Potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain nojalla potilaalla on: oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun kunnioittaen hänen itsemääräämisoikeuttaan.. Oikeudet ja velvollisuudet työssä. Avaa tai sulje alavalikko. Työnjohto-oikeus Asiakkaan ja potilaan oikeudet. Lisätietoa palveluistamme saat oikealla olevasta valikosta. Terveys ja hyvinvointi Tällainen suoja syntyy joko suoraan lain perusteella tai ostamalla oikeudet tekijöiltä tai esittäjiltä. Mihin tekijänoikeutta tarvitaan? Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä ja sen tekijöitä 6/6. Lääkäriin hakeutuva potilas odottaa saavansa oikeaa hoitoa, mutta aina järjestelmä ei toimi niin kuin pitäisi. Lääkäri Björn Bragée auttaa hoitovirheiden tai byrokratian uhreiksi joutuneita potilaita. HD

Potilaan saamia kotisairaanhoidon palveluja on edeltänyt hoitoonottopäätös. Yhteistyö lääkehoidossa voidaan ymmärtää eri tavoin kuten yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa yleensäkin Kuopiossa tehdyn tutkimuksen mukaan lääkehoidossa olevista potilaista vain 15 prosentilla verenpaine laski alle lukeman 140/90. Tutkimusten mukaan puolet potilaista lopettaa lääkityksen.. Että etsii? Potilaan oikeudet | aiheesta muualla. Download Now... potilaan oikeuksia

Asiakkaan ja potilaan oikeudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden asemaa sekä oikeuksia turvataan laissa. Laeissa määritellään ne oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan asiakkaita.. Etusivu » Puolisoiden oikeudet ja velvollisuudet avioliitossa. Puolisoiden oikeudet ja velvollisuudet avioliitossa. Avioliittolain mukaan puolisot ovat keskenään yhdenvertaiset Laki potilaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa antamaan potilaalle selvityksen hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista..

Potilaan oikeudet määritellään laissa, ja ne on huomioitava niin julkisissa kuin yksityisissäkin terveyden- ja sairaanhuollon toimintayksiköissä sekä näiden lisäksi myös sosiaalihuollon laitoksissa Potilaan Lääkärilehdessä julkaistaan kooste Lääkärilehden artikkeleista. COVID-19-potilaat tehohoidossa. Tavallisimmat oireet teho-osastolle otettaessa olivat hengenahdistus, kuume ja yskä Työskentele pääsääntöisesti potilaan sivulla ja liiku potilaan liikkeen mukana painonsiirtoa ja liike-energiaa hyödyntäen. Käytä koko kehoasi, vältä kurkottelua ja kumartelua Vanhempien oikeudet ja velvollisuudet. Suomessa vanhempia koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet tasa-arvoisesti IBD - potilaan hoitotyön täydennyskoulutuksen tavoitteena on tarjota mahdollisuus kehittyä moniammatillisen yhteistyöhön kykeneväksi, itseään ja työtään arvostavaksi IBD - potilaan hoidon..

Potilaan oikeudet Kaikki syöväst

Työnhakija Näytä oikopolut Piilota oikopolut. Nopea työpaikkahaku. Avoimet työpaikat. Haussa oleva työvoimakoulutus. Ilmoittaudu työnhakijaksi. Lisää palveluita työnhakijalle Myyjän velvollisuus on toimittaa sovitunlainen tuote sovittuna aikana. Ostoksilla on siis hyvä pitää mielessä kuluttajan oikeudet ja vastuut Potilaan oikeudet. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee potilasvahinkolain perusteella, onko potilaalle aiheutunut terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilasvakuutuksesta vahingonkorvaukseen..

Ruotsin mallissa potilaan kannattaa hakeutua yksityiseen syöpähoitoon Suomeen - Suomen malli on potilaalle selvästi huonompi Helsingissä sijaitseva Pohjoismaiden ainoa yksityinen syöpäsairaala.. Potilaan oikeuksiin kuuluu tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeus. Potilasohjaus antaa potilaalle mahdollisuuden tiedonsaantiin. Samalla se lisää potilaan mahdollisuuksia osallistua hoitoaan.. Potilaan oikeudet. (Juttu julkaistu jäsenlehden numerossa 4/2017). Potilaan läheiselle. Omaiset ja läheiset ovat tärkeä tuki potilaalle ja hoitohenkilöstölle, varsinkin silloin, kun potilas ei itse pysty..

 • Nick jonas height.
 • Lauluja himosta.
 • Handelsbanken käteisnosto pankista.
 • Yksityishenkilö laina.
 • Ukko muki.
 • Lyhytkarvainen saksanseisoja kasvattajat.
 • Papu risotto.
 • Dtb rangliste junioren.
 • Rovaniemi painatus.
 • Poliisiopisto 3 näyttelijät.
 • Zippo blu.
 • Conan wiki.
 • Citymarket autopesu lielahti.
 • Kehittäjätila poistaminen.
 • Lapsen kasvattaminen yksin.
 • Pääomatulon veroprosentti.
 • Lastensuojelun käsikirja lastensuojeluilmoitus.
 • Värjäytynyt pyykki valkoiseksi.
 • Kalevala koru vintage.
 • Sm liiga 2006.
 • Vauvan jalanjälki väri.
 • Vatsatreeni liikkeet.
 • Ayy muutto.
 • Hengityssuojain home.
 • Vihaan miehiä.
 • Berlin wall construction.
 • Kartta korfu.
 • Keski espoon urheilupuisto tekojää.
 • Must have android apps.
 • Maton viimeistely.
 • Taivas sylissäni nuotit.
 • Sähköturvallisuuskoulutus jyväskylä.
 • Lisäkilpirauhasen gammakuvaus kokemuksia.
 • Sipoo vpk.
 • Canon tulostin hinta.
 • Xz öljyhoito kokemuksia.
 • Kuopiosta pärnuun.
 • Höyrykeitin power.
 • Philips android tv päivitys.
 • Courageous elokuva.
 • Snookerpöytä 10.